CLOU-arkitektur har vært engasjert av Parfymelle AS for å medvirke til utviklingen av innredningsplaner og butikkinteriør. Dette som ledd i en kontinuerling prosess hvor butikker over hele landet skulle fornyes, ominnredes eller få nye lokaler i eldre eller nye bygg eller kjøpesentra. Illustrasjonen er fra KBS, Trondheim.

INNREDNINGSPLANER
PARFYMELLE AS 2010-13Cellekontorer inndelt med glass


INNREDNING
KONTORLOKALER 2008


mulighetsstudium for cellekontorer og
innredning i landskap.
Høyteknologisenteret i Bergen
Rieber Prosjekt


Planløsning cellekontorer


-
Kontorlandskap

alternativ 1

Vi presenterer to alternative tilbyggingsforslag, hvor ett henger seg vinkelrett på eksisterende industribygg og krager ut over strandkanten. Det andre henger langsetter produksjonslokalene.
Byggherre: Norgips AS


alternativ 2

ADMINISTRASJONS-
BYGG NORGIPS

Skisseprosjekt 2005. 1500m2 kontorlokaler i tilknytning til eksisterende produksjonslokaler. Samarbeid med sivilarkitektene Marianne Høe (Indigo arkitekter) og Helle Sjåvåg.


Byggherre:
Lindstow Eiendom / Bergens Tidende
Entreprenør: OBAS
Arkitektrolle: Utførelse av byggetenginger og detaljering, samt oppfølging på byggeplass.
Utført ved Bjerk og Bjørge arkitekter as.

BERGENS TIDENDE Avishus på 9600m2 i Bergen sentrum. Huset tatt i bruk påske 2000. Bygningen ligger i en overgangssone mellom to ulike bystrukturer, bygningen er tilpasset disse strukturene i dimensjoner og utvendig materialbruk.

13:41 05.02.2006

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
Laboratoriebygg på Nordnes, Bergen. Hensynet til parken og landskapsrommet er ivaretatt ved at den nye bygningsmassen på parksiden har fått en lav og avrundet form med enkelt uttrykk, og materialer som gir rolige flater. Bærende konstruksjoner i betong, Yttervegger i isolert bindingsverk forblendet med slemmet tegl. Takflater i båndtekket aluminium. Bygget mars 96-desember 97, Nybygg 2300m2, tilbygg 955m2 ombygget 1240m2.
Oppdragsgiver: Statsbygg.
Utført ved Bjerk og Bjørge arkitekter as.