-

PSYKIATRISENTER
SOGNDAL 2004

Samlokalisering av psykiatriske tjenester i Sogn og Fjordane. Byggherre: Sogn og Fjordane Fylkeskommune. Utarbeidelse av romprogram, konkurranse-
fase og anbudsfase. Utført ved Bjerk og Bjørge arkitekter
PASIENTHOTELL
BODØ

Vinnerprosjekt i innbudt konkurranse. Byggherre: Nordland Fylkeskommune. Oppført år 2001. Utarbeidelse av konsept i konkurransefase.
Utført ved Bjerk og Bjørge arkitekter