Hytta har fått en nesten dobbel utvidelse og et mer moderne preg ved utskiftning av eksisterende vinduer. Inngangspartiet har blitt større og mer funksjonelt for bruk av en stor familie, samt at ny del inneholder nytt kjøkken, spiseplass og et ekstra soverom.

UTVIDELSE AV HYTTE
HEMSEDAL 2014

Tilbygg til eksisterende hytte


Lite tilbygg til eksisterende hytte, for å opprette et overdekket uteareal. Tilbygget fungerer som skjerming mot innsyn fra naboer, samtidig som vinkelen den danner med gavlen på eksisterende hytte danner et mer intimt uterom eller tun, enn den opprinnelige uteplassen.

OVERBYGG FOR UTEPLASS
HADELAND 2010

Tilbygg til eksisterende hytte


Dette var en typisk 60-tallshytte som var enkelt utført, bygget litt høyt over terrenget på "pillarer". I og med at eierne ønsket utvidelse som innebar endel endringer, ble det også forsøkt å bringe hytta i bedre kontakt med terrenget. Hytta har fått nytt dusj/bad/vaskerom, i den opprinnelige delen, utvidet oppholdsom og kjøkken i den nye delen, samt en overdekket uteplass i tilknytning til en utebod et stykke fra hovedhuset. Hytta utnytter innearealet ved å ha all kommunikasjon mellom rommene utendørs.

Bildet til høyre viser hytta før ombyggingen.

UTVIDELSE OG
OMBYGGING AV HYTTE
HVASSER 2007-2008

Ferdigstilt sommer 2008.


HYTTE DAGALI 2004
Utarbeidelse av arbeidstegningsgrunnlag og detaljering.
Tiltakshaver: Erik Klaussen.
Prosjektet er
utført ved Lund Hagem arkitekter

- - -
3

HYTTE KRAGERØ 2004
Utført ved Lund Hagem arkitekter
Skisseprosjekt og utarbeidelse
av arbeidstegninger.

- - -

HYTTE KRAGERØ 2003
Utført ved Lund Hagem arkitekter
Skisseprosjekt.