Tilbygg, skisseprosjekt. Eksisterende bolig i bratt terreng skulle utvides. Etter avslag fra kommunen på et foreslått påbygg oppå det eksisterende huset, er prosjektet endret til et tilbygg liggende på siden av det eksisterende huset. Tilbygget knyttes sammen med eksisterende hus med et inngangsparti som strekker seg over både ny og opprinnelig del.

TILBYGG
ASKER 2015

Enebolig, Røyken. Eksisterende bolig tidligere benyttet som samfunnshus, gjennomgår total rehablilitering. Størstedelen av boligen rives og gjenoppbygges på eksisterende grunnmur. Pga at tiltaket ligger i strandsone er ytre rammer like som opprinnelig hus, mens fasader og rominndelig blir helt nye.

ENEBOLIG
RØYKEN 2014

Enebolig, Oslo. Skisseprosjekt 2013. Ny bolig på felles tomt med eksisterende enebolig. Boligen muliggjøres arealmessig ved valg av felles parkeringsløsning i 2 nivåer. 5 biloppstillingsplasser for de to boligene på eiendommen innberegnes i boligens BYA, slik at man unngår å medregne disse på terreng i tillegg til bebyggelsen. Mye av boligens areal vil på terrengnivå opptas av garasjen, det er derfor vektlagt kjellerareal, samt at størstedelen av bo-arealet ligger i 2. etasje, delvis over garasjen. Boligen er tenkt oppført med tegl-kledte yttervegger.

ENEBOLIG
OSLO 2013

Tilbygg, Asker. Nytt inngangsparti på nedre plan. Boligens opprinnelige inngangsparti var upraktisk og trangt, samtidig som trapp til kjeller var svært bratt. Tilbygget fungerer som nytt inngangsparti med plass til ny trapp og fremtidig heis. Kjøkkenet får ekstra spiseplass bak trappen. Kjøkken og spiseplass åpner seg mot stuen, ved at vegg mellom stue og kjøkken fjernes.

TILBYGG
ASKER 2012

Tilbygg, Bærum. Gjestebolig med hems og vinterhage. Familien hadde behov for egen boligdel for langtidsbesøkende. Sammen med boligdelen ble det etablert en vinterhage, med adkomst både fra gjestehuset og hovedhusets kjøkken.

TILBYGG
BÆRUM

ferdigstilt 2013.
Enebolig, Bærum. Bolig over 2 plan med dobbel garasje. Støyforholdene på tomta var i stor grad utslagsgivende for husets plassering og utforming. Boligens plan danner en L-form hvor husets form sammen med støyskjerm mot vei danner et skjermet, sydvendt utomhusareal.

ENEBOLIG
BÆRUM 2011

ferdigstilt 2012.
2 etasjes tilbygg til eksisterende enebolig. Utvidet kjøkken og spiseplass, forbedret inngangs- og garderobeforhold. Soverom og takterrasse mot vest i 2. etasje. Eksisterende typehus med et nostalgisk preg får en oppstramming i vindusåpninger, detaljering og fargebruk, slik at helheten fremstår som mer moderne.

TILBYGG
HURUM 2010

skisseprosjekt.
Tilbygg og garasje til eksisterende enebolig. Familien ønsket en mer funksjonell planløsning, med større kjøkken og bedre inngangs- og garderobeforhold. Det er i tillegg foreslått en utvidelse av oppholdsarealene og en forbindelse mellom balkonger i de to hovedetasjene.

TILBYGG OG
GARASJE
SANDVIKA 2009

skisseprosjekt.
Tilbygg og garasje til eksisterende enebolig, planlagt utført i pusset leca, i kontrast til det panelte huset. Noe material-og fargebruk tas opp i tilbygget for å understreke en tilhørighet til hovedhuset. Huset er et 90-talls "kataloghus" med tradisjonell rominndeling og vindusåpninger, tilbygget får mer åpen romløsning og store vindusåpninger, mot et omkringliggende grøntområde.

TILBYGG OG
GARASJE
NITTEDAL 2009

skisseprosjekt sommer 2009.
Eksisterende bo-enhet i tomannsbolig hvor loftsetasjen blir ombygget med mulighet for 4 soverom og nytt bad. Eksisterende tilbygg har blitt utvidet noe, og hele taket over loftet er hevet for å gi maksimal utnyttelse helt ut til yttervegg. Eksisterende tilbygg og hovedetasje rehabiliteres og får et fornyet uttrykk. Husets form som opprinnelig var noe urolig har blitt forsøkt nedtonet av at tilbygg og balkong med skjermvegg på fremsiden har en enkel form og mørk farge, som vil stjele noe av oppmerksomheten til det opprinnelige huset.

PÅBYGG og
OMBYGGING
ASKER 2009

igangsettes høst 2009.
Familien på 4 hadde behov for 2 ekstra soverom, utvidet stue/TV-stue, større balkong og bedre forbindelse mellom begge etasjene og husets hageside. En garasje i kjelleretasjen med foranliggende carport i nedkjøringsrampen var i tillegg et spesifisert ønske fra familien.

PÅBYGG og
TILBYGG til TOMANNSBOLIG
RANHEIM 2009

skisseprosjekt.
Det eksisterende huset hadde et særpreg typisk for sin tid og en usedvanlig god planløsning. Familien var imidlertid ikke tilfreds med et minimalt kjøkken-areal. I tillegg til utvidet kjøkken- og spiseavdeling ble det bygget et gjesterom i tilbygget, som husets tenåringssønn straks okkuperte da det var innflyttingsklart. Utomhus har det tilkommet ny garasje og utplanering av hagearealet. Det er lagt vekt på gjennomlys, overlys og tilgjengelighet til det nye kjøkkenet fra begge sider av hagen.

PÅBYGG og
TILBYGG til ENEBOLIG
RYKKINN 2008/2009

ferdigstilt 2009.
BOLIG ULLERN 2006
Ferdigstilt 2008. Boligen har fått tilbygg for stue/kjøkken, samt takterrasse og ny garasje.


-
-


- -

ENEBOLIG RØYKEN 2006
Påbygget ferdigstilt 2007. Boligen får påbygg med nytt bad og tilbygg med stuedel.


-
- - - -


REKKEHUS KOLSÅS 2006
Skisseprosjekt.
Foreslått utvidelse av 1. etasje, soverom og bad.
TILBYGG ENEBOLIG BÆRUM 2006
SkisseprosjektTilbygget har fått form grunnet i behovet for tilkomst til takterrasse, både innefra og fra utvendig terrasse i plan 2.Utvidelse med badstue/bad/trimrom under terrasse i plan 1, TV rom og adkomst takterrasse i plan 2, terrassestue i plan 3.
HAUGER PARK
Leiligheter i 5 hus/blokker, bygget delvis i eksisterende konstruksjon. Utarbeidelse av arbeidstegningsgrunnlag, detaljering og byggeplassoppfølging, byggetrinn 1. Oppføres 2005/2006. Frilansoppdrag for Lund Hagem arkitekter

-

Illustrasjon over: Linda Blom
Oppdragsgiver og entreprenør: Bunde Bygg as

- - - -


-

UNION BRYGGE DRAMMEN 2005
Byggherre: Union Eiendom arbeidstegningsgrunnlag, detaljering og oppfølging på byggeplass. Utført ved Lund Hagem arkitekter.


-
Bilder er fra byggeplass vinter/vår 05.


- -MARIENLYST PARK
BLE TILDELT
SUNDTS ARKITEKTUR-
PRIS 2005/2006.

-

MARIENLYST PARK
2000-2004. Saksbehandling, utarb. av byggetegninger og oppfølging på byggeplass. Utført ved Lund Hagem arkitekter.
Oppdragsgiver: OBOS Entreprenør: PEAB


- -

"STUDIOLEILIGHET"
Leilighet over 2 plan,
med åpning i dekket
mellom etasjene.
Gir ekstra lys og luft
til leiligheten.

- -